• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Rodziny i Osób Niepełnosprawnych "Rodzina - Rodzinie"
    KRS 0000029536

Misja:
Celem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na rzecz Rodziny i Osób Niepełnosprawnych " Rodzina- Rodzinie" jest wszechstronna pomoc rodzinie i osobom niepełnosprawnym, chorym, samotnym, seniorom poprzez służbę non profit w formie materialnej i edukacyjno- formacyjnej. Włącza się do działań w obronie życia i godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, poprawę życia w rodzinie i właściwych stosunków międzyludzkich.

Prowadzone działania:
Misję i Cele realizujemy przez Programy:systematycznej pomocy rzeczowej, edukacyjnej i formacyjnej przez okres w którym już sami mogą sobie poradzić. Udzielamy pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez dostarczanie nieodpłatne sprzętu inwalidzkiego i rehabilitacyjnego, środków opatrunkowych, sanitarnych, czystości, pozyskanych z darowizn rzeczowych z fundacji zagranicznych i od polskich darczyńców, dowozimy w wielu przypadkach pomoc do domu osoby niepełnosprawnej. Jako wolontariat udzielamy fachowej pomocy prawnej rodzinom znajdującym się w trudnościach materialnych i wychowawczych, alimentacyjnych i karnych. Specjalna ochroną i pomocą wspieramy dzieci i młodzież z rodzin patologicznych poprzez dokształcanie poza szkolne i organizacji czasu wolnego w okresie wakacji szkolnych - turnusy rehabilitacyjne, półkolonie, kolonie dla rodzin z problemem alkoholowym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.