• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek w Elblągu
    KRS 0000029561

Jesteśmy grupą wsparcia i wzajemnej pomocy. Pomagamy kobietom po mastektomii za pomocą różnych form i metod (rehabilitacja fizyczna i psychiczna)w powrocie do pracy zawodowej, życia w rodzinie i społeczeństwie.

Pracujemy jako wolontariuszki w szpitalu i w domu z kobietami przed i po operacji. Współpracujemy z przeszkolonymi w Centrum Onkologii rehabilitantami i psychoterapeutką.Organizujemy rehabilitację fizyczną (3 razy w tygodniu, w tym 1 raz w basenie)i psychiczną grupową i indywidualną. Zorganizowałyśmy konferencję " Blaski i Cienie Kobiecości" dla 110 amazonek. W konferencji uczestniczyły przedstawicielki klubów z ościennych miast, a także z Kaliningradu i Ukrainy. Zorganizowałyśmy imprezę kulturalna "Amazonki na szlaku 4 kultur wschodniej Polski" oraz imprezę turystyczno-integracyjną "Przez turystykę ku zdrowiu"
Informujemy i szerzymy ideę wczesnego wykrywania chorób raka piersi, propagujemy profilaktykę nowotworową w społeczeństwie. Przeprowadziłyśmy VII edycję konkursu "Lekarz Różowej Wstążki Przyjazny kobiecie" i III "Marsz Zdrowia".
Wzajemnie wspieramy się w pokonywaniu choroby raka piersi. Prowadzimy działania integracyjne w środowisku Amazonek. Prowadzimy profilaktykę choroby raka piersi i raka szyjki macicy.
Promujemy zdrowy styl życia, szczególnie wśród kobiet.
Śledzimy i wdrażamy oświatę zdrowotną choroby raka piersi i szyjki macicy oraz staramy się o stosowanie nowoczesnego leczenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.