• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Liga Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu
    KRS 0000029577

Celem Ligi kobiet Polskich jest ochrona praw kobiet oraz pomoc kobietom i ich rodzinom. Organizacja zajmuje się także niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym i uzależnionym,rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dąży do pełnej realizacji zasady równouprawnienia kobiet oraz zwalcza wszelkie przejawy przemocy i dyskryminacji. Swoje cele organizacja wypełnia poprzez działalność informacyjną, szkoleniowo-edukacyjną oraz poradnictwo prawno-społeczne. Wizytówką organizacji jest Poradnia Prawno-Psychologiczna, gdzie bezpłatną pomoc uzyskuje w skali roku ok. 1000 mieszkańców Elbląga i okolic.

Prowadzone działania
W Lidze Kobiet Polskich działa Poradnia Społeczno - Prawna. W niej, porad w zakresie głównie prawa rodzinnego, ale także i w sprawach innych takich jak: prawa pracy, prawa lokalowego, prawa karnego, przemocy, zasiłków, rent i emerytur, problemów wychowawczych udziela sędzia w stanie spoczynku, radca prawny oraz pedagog - terapeuta. Do zadań Poradni należy przede wszystkim informowanie obywateli o prawach im przysługujących oraz pomaganie w rozwiązywaniu problemów społecznych, prawnych i wychowawczych. Działania Poradni skierowane są głównie do najsłabszych, niepotrafiących poradzić sobie nawet z codziennymi problemami, zagrożonych wykluczeniem społecznym i izolacją od normalnego świata. Porady udzielane są bezpłatnie i kierowane do osób ubogich, bezdomnych, emerytów, rencistów, osób samotnie wychowujących dzieci i bezrobotnych. Jednak w praktyce, każdy, kto przychodzi bez względu na wiek, płeć i status materialny otrzymuje pomoc.
Pracujemy również z ofiarami przemocy poprzez spotkania raz w miesiącu na tematy psychologiczne. Udzielamy kobietom pomocy w formie darów żywnościowych oraz odzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.