• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Szkole na rzecz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu
    KRS 0000029580

Prowadzone działania
1/Skupianie wokół Stowarzyszenia miłośników muzyki, przedstawicieli nauki i działaczy,
2/popieranie i promocja różnych form edukacji muzycznej,
3/organizowanie koncertów,
4/pozyskiwanie sponsorów w celu wsparcia materialnego Stowarzyszenia,
5/odnawianie i zakup instrumentów muzycznych dla potrzeb szkoły,
6/pomoc młodzieży w wyjazdach na konkursy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.