• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Świętokrzyski Klub Abstynentów "Raj" w Kielcach
    KRS 0000029969

Do najważniejszych celów Klubu należy:
- tworzenie bezpiecznego miejsca w Kielcach dla osób z problemem alkoholowym
- organizowanie spędzanie wolnego czasu poprzez organizowanie Dnia Dziecka, Mikołaja, udział w konkursach, turniejach, zawodach, spotkaniach integracyjnych, wyjazdach, wycieczkach, pielgrzymkach do Kałkowa, Częstochowy, Lichenia, Krakowa, Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej i innych miejscowości
- promocja wolontariatu,
- uczenie kultury życia bez alkoholu,
- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych, udział w konferencjach, szkoleniach, na temat przemocy, uzależnieniach, profilaktyki uzależnień itp
- organizowanie zajęć, pogadanek, wykładów psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej dla członków Klubu, dzieci, i ich rodzin
- dyżurowanie przy telefonie interwencyjnym (zaufania) - 41 345 38 40 - w godzinach otwarcia
- utworzony został punkt konsultacyjny dla uzależnionych i ich rodzin, obsługiwany przez profesjonalnego terapeutę, grupy edukacyjne, wsparcia
- prowadzenie Klubu Integracji Społecznej, a w nim warsztaty, zajęcia edukacyjne, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, socjalne, prawne, kurs pierwszej pomocy, kurs komputerowy, zajęcia aktywizujące, wspierające założenie spółdzielnie socjalnej
- organizujemy obozy profilaktyczno- edukacyjno- rehabilitacyjne dla członków klubu, sympatyków i ich rodzin w Murzasichle Poroninie, Małym Cichym
- prowadzimy grupy wsparcia dla osób zaczynających abstynencję po terapii - "dom w połowie drogi"...

Celem naszego Klubu jest pomoc osobom cierpiącym na chorobę alkoholową i ich rodzinom wyrwać się z dramatycznego kręgu uzależnienia i współuzależnienia
- od 5 lat prowadzimy świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych z elementami profilaktyki uzależnień, przy pomocy ze strony G.K.R.P.A i M.O.P.R.U. Organizujemy szereg akcji społecznych, grupy wsparcia, zajęcia profilaktyczne w szkołach, przez przygotowanych do tego typu zajęć członków i sympatyków klubu, zajęcia prowadzone są w ramach wolontariatu
- rok rocznie organizujemy festyny profilaktyczne dla dzieci i młodzieży na Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego i powitania wakacji, na zakończenie wakacji
- w ramach Stowarzyszenia od sierpnia 2007 roku działa Klub Integracji Społecznej, mający na celu pomoc osobom będącym po terapii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.