• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bystrzyckie Stowarzyszenie Dobroczynne w Bystrzycy Kłodzkiej
    KRS 0000029984

Misja
Celem jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które nie są zdolne do rozwiązywania swych życiowych problemów oraz kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Prowadzone działania
- realizacja programu Dom w potrzebie - HILFEHAUS Bystrzyca Kłodzka - poświęcony organizacji usług opiekuńczych, którego istotnym elementem jest wymiana szkoleniowa pracowników pomiędzy polskimi i holenderskimi instytucjami organizującymi pomoc ludziom przewlekle chorym
- realizacja programu "Czas na zmianę" działania profilaktyczne na rzecz osób współuzależnionych od alkoholu i rodzin finansowany przez GKPA
- paczki przyjaźni - pomoc dla ubogich rodzin przez rodziny holenderskie - 54 rodziny
- współpraca z holenderskim Stowarzyszeniem Zuidwolde.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.