• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000029987

Misja:
Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, koordynacja działań w tym zakresie, tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.
Reprezentacja środowiska osób niepełnosprawnych województwa warmińsko-mazurskiego wobec administracji państwowej, samorządowej i powiatowej.
Działalność informacyjno-poradnicza i szkoleniowa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.