• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa
    KRS 0000030104

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, a w szczególności z Zespołem Downa oraz ich rodzicom.

Prowadzimy:
-zajęcia terapeutyczne dla dzieci
-zajęcia specjalistyczne dla rodziców
-świetlicę integracyjno-terapeutyczną "Zielony Dom"
-klub terapeutyczny dla dzieci i rodziców
-grupę wczesnego wsparcia.

Organizujemy:
-turnusy rehabilitacyjne
-zimowiska dla dzieci
-imprezy kulturalne i okolicznościowe dla dzieci i rodziców
-koncerty i wystawy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.