• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Św. Brata Alberta przy Parafii Św. Sebastiana w Niedźwiedziu
    KRS 0000030128

Misja
Stowarzyszenie działa na rzecz osob niepełnosprawnych w szególności zajmując się rehabilitacją ruchową.

Prowadzone działania
Rehabilitacja niepełnosprawnych, organizowanie czasu np. wyjścia do kina, teatru. Organizowanie okolicznościowych imprez.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.