• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Sądeckie Towarzystwo Muzyczne
    KRS 0000030181

Misja:
Rozwój i upowszechnianie kultury muzycznej na terenie województwa wśród najszerszych kręgów odbiorców.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Społecznych Ognisk Muzycznych oraz Zespołów Muzycznych.
Organizacja imprez muzycznych jak np. Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Czesława Droździewicza, Salony Muzyczne Salon Muzyczny i Konfrontacje Młodych Talentów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.