• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczne Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Sanoku
    KRS 0000030265

Społeczne Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Sanoku prowadzi działalność na rzecz zwierząt bezdomnych, ale nie tylko. Pomagamy wszystkim zwierzętom, dokarmiamy bezdomne koty całą zimę wspólnie z Urzędem Miasta - Ochroną Środowiska, szkołami w mieście. Prowadzimy sterylizację kotów działkowych. Co roku organizujemy pokaz różnych zwierząt oraz błogosławieństwo hodowców i zwierząt w dniu św. Franciszka patrona ekologów. W szkołach prowadzimy działalność dydaktyczną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.