• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych "Nasz Dom"
    KRS 0000030392

Misja:
Pomoc ludziom starszym, niepełnosprawnym, samotnym.
Prowadzenie Klubu Seniora, oraz Świetlicy Profilaktycznej dla młodzieży niepełnosprawnej.
Integracja międzypokoleniowa.
Utworzenie grupy wolontariatu wśród młodzieży gimnazjalnej, licealnej, studenckiej.
Pomoc w utworzeniu ośrodka dla osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.