• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach
    KRS 0000030409

Misja:
Pomoc osobom niepełnosprawnym z 3 gmin. Warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci. Spotkania integracyjne.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie działa na terenie trzech gmin: Pierzchnica, Daleszyce, Chmielnik.
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
Współpraca z innymi organizacjami, związkami wyznaniowymi, szkołami.
Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem w szerokim tego słowa znaczeniu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.