• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych
    KRS 0000030411

Misja:
Wszechstronna pomoc osobom z niepełnosprawnością - pomoc materialna (rzeczowa i finansowa) i niematerialna (kursy, szkolenia, warsztaty psychologiczne, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy oraz poradnictwo ekonomiczno-prawne).

Prowadzone działania:
Naszym celem jest wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, począwszy od pomocy materialnej (rzeczowej), poprzez finansową (wparcie przy zakupie leków, sprzętu rehabilitacyjnego, dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych), do pomocy niematerialnej (pomoc psychologiczna, ekonomiczno-prawna, poradnictwo zawodowe i społeczne) łącznie z pomocą w zakresie poszukiwania miejsc pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.