• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International - Pierwszy Klub w Gdańsku
    KRS 0000030415

Prowadzone działania
Klub funduje stypendia, opłaca udział w międzynarodowych konkursach, pomaga w zakupie sprzętu medycznego, pomocy szkolnych, bierze udział w charytatywnych projektach międzynarodowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.