• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową "Promyk" w Giżycku
    KRS 0000030497

Misja:
Wspieranie idei opieki paliatywnej i długoterminowej, zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób z chorobą nowotworową. Zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny. Działalność charytatywna na rzecz chorych na nowotwory. Ochrona i promocja zdrowia, promocja i organizacja wolontariatu.

Prowadzone działania:
Opieka paliatywna dla chorych na chorobę nowotworową w okresie terminalnym. Stowarzyszenie jest podmiotem leczniczym od 14.listopada 2011 r., a Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej Domowej jest jego przedsiębiorstwem z 6 komórkami organizacyjnymi - Hospicjum Domowe w Giżycku i Węgorzewie, Poradnia Medycyny Paliatywnej w Giżycku i Węgorzewie oraz Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa w Giżycku i Węgorzewie. Działamy na terenie dwóch powiatów. Prowadzimy wolontariat oraz bezpłatnie wypożyczamy sprzęt do pielęgnacji i rehabilitacji. Nasi chorzy leżą w swoich domach, świadczymy usługi lekarskie, pielęgniarskie, psychologiczne, rehabilitacyjne oraz socjalne. Towarzyszymy przy umieraniu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.