• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubelskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej
    KRS 0000030638

Misja
1. Współpraca z innymi organizacjami, instytucjami na rzecz Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa lubelskiego.
2. Reprezentowanie i propagowanie nowych rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej.
3. Dbanie o prestiż zawodu pracownika społecznego, propagowanie nowej specjalizacji organizatora pomocy społecznej.
4. Podejmowanie działań na rzecz osób pozostających pod opieką Domów Pomocy Społecznej- organizowanie opieki rehabilitacyjnej, wypoczynku, integracji podopiecznych.

Prowadzone działania
Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów.
Szkolenia edukacyjne kadry.
Poszukiwanie sponsorów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.