• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Byłych Pracowników Pafawagu
    KRS 0000030718

Prowadzone działania
Działania socjalne na rzecz członków. Prowadzenie ośrodka wypoczynkowego, działalność kulturalna.
Działania na rzecz byłych pracowników Pafawagu, ich rodzin i byłych pracowników następcy firmy _ Bombareliera. Zapomogi, wspieranie Domu Dziecka w Sułowie. Prowadzenie Ośrodka Wczasowego w Sułowie będącego własnością Stowarzyszenia
(115 domków letniskowych). Działalność kulturalno - oświatowa (wydano 2 śpiewniki, 3 broszurki o praca Pafawagu i historii - 173-lecie produkcji taboru kolejowego we Wrocławiu).
Kolka spotkań członków w roku, np. spotkania noworoczne finansowane przez "Bombardiera" - firma kanadyjska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.