• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Agape"
    KRS 0000030843

Misja:
Budzenie ludzi umarłych dla społeczeństwa do nowego życia.

Prowadzone działania:
Prowadzimy ośrodki wsparcia dla ludzi bezdomnych, Klub Integracji Społecznej, Inkubator Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Wolontariatu w Częstochowie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.