• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
  KRS 0000030897

Fundacja ta została założona w Warszawie 2 marca 1993. Ideą przewodnią Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, ratowanie życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również  promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.


W celu zebrania funduszy na realizację swoich celów statutowych Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy prowadzi w styczniu każdego roku ogólnopolską imprezę rozrywkowo – medialną o charakterze charytatywnym, nazwaną Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W czasie trwania Finału WOŚP miliony Polaków spotykają na ulicach  tysiące wolontariuszy, którzy zbierają do puszek pieniądze na konkretny cel medyczny, wytyczony wcześniej przez Fundację. Zbiórki prowadzone są nie tylko na ulicach  i imprezach okolicznościowych, ale poprzez aukcje, z pomocą mediów. Pieniądze zbiera się w Polsce, ale też w środowiskach polonijnych na całym świecie.

Głównym przeznaczeniem zebranych środków jest zakup sprzętu na oddziały medyczne szpitali. Fundacja zakupiła w ubiegłych latach 30 tysięcy nowoczesnych urządzeń medycznych dla szpitali w całej Polsce. Wartość tego sprzętu to 590 milionów złotych. Fundacja ciągle prowadzi starania o wyposażenie głównych klinik onkologii dziecięcej w najnowocześniejsze urządzenia medyczne.

W ubiegłych latach celami wytyczonymi dla zbiórek pieniędzy były między innymi potrzeby nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, ratowania życia dzieci i niemowląt z  wadami wrodzonymi i chorobami (kardiologicznymi, nerek), poszkodowanych w wypadkach.

Wyposażanie  szpitali  i innych jednostek opieki medycznej w najnowocześniejszy sprzęt to nie jedyny cel działalności Fundacji. WOŚP realizuje programy medyczne i edukacyjne o zasięgu ogólnopolskim. 

Programy medyczne to:

Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci,

 1. Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków (na okoliczność wad słuchu przebadano już prawie 4500000 noworodków)
 2. Program Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków (utworzone zostało 18 centrów leczenia retinopatii i uratowano wzrok ponad 7000 wcześniaków)
 3. Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków Infant Flow (219 oddziałów neonatologicznych wyposażone zostało w 457 urządzeń Infant Flow)
 4. Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą (zakupiono 755 pomp)
 5. Program Leczenia Dzieci Osobistymi Pompami Insulinowymi (zakupiono 2978 pomp)

W szkołach podstawowych Fundacja WOŚP realizuje Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować".

Fundacja prowadzi kursy pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora w amerykańskim systemie AHA.

Ponad 8500 tysięcy osób zostało przeszkolonych w zakresie  udzielania pierwszej pomocy w ramach szkoleń Pokojowego Patrolu.

W podziękowaniu za Finał WOŚP, Fundacja organizuje w każdym roku największy letni festiwal open-air w Europie - Przystanek Woodstock.

Fundacja została wpisana do rejestru organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego z nr KRS 0000030897 we wrześniu 2004 roku.

Posiadanie przez organizację statusu OPP nakłada na nią obowiązki sprawozdawcze, aby dostępne były informacje, na co wydawane są pieniądze darczyńców. Status taki umożliwia również przekazywanie na rzecz Fundacji 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne. Poza tym - osoby prawne mogą odliczyć wartość darowizny do 10% wypracowanego dochodu. Osoby fizyczne mogą skorzystać, odliczając w PIT darowiznę nieprzekraczającą 6% dochodu w całym roku. Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.