• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Serce Dziecku"
    KRS 0000030960

Misja
Niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom upośledzonym w rozwoju fizycznym i psychicznym, opuszczonym i zaniedbanym wychowawczo.

Prowadzone działania
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych (aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie).
Dofinansowywanie zakupów sprzętu medycznego oraz leków dla dzieci chorych na zespół Downa.
Pomoc finansowa i rzeczowa rodzinom w krytycznej sytuacji.
Organizowanie wycieczek i obozów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.
Prowadzenie placu zabaw.
Zakupy sprzętu dla przedszkoli integracyjnych.
Ochrona zdrowia dzieci. Pomoc dzieciom w leczeniu i rehabilitacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.