• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym
    KRS 0000031018

Celem stowarzyszenia jest wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez prowadzenie placówek oświatowych, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz wycieczek turystyczno - krajoznawczych, prowadzenie pomocy dla rodzin dotkniętych przez niepełnosprawność, organizowanie spotkań z terapeutami, między innymi z psychologiem, lekarzem itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.