• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego
    KRS 0000031265

Misja
Działalność społeczna i charytatywna nawiązująca do działalności założycieli Gminy Chrześcijańskiej w Nowym Żmigrodzie.

Prowadzone działania
Włączenie się do akcji Caritasu wydawania obiadów dla ubogich z gminy. Nawiązanie kontaktu z organizacją żydowską w celu opieki nad niszczejącym cmentarzem żydowskim w Nowym Żmigrodzie. Nawiązanie współpracy z organizacją austriacką lub niemiecką w celu opieki i ochrony zabytkowego cmentarza wojskowego okresu I wojny światowej umiejscowionym na parafialnym cmentarzu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.