• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu
    KRS 0000031291

Misja
Celem klubu jest kształtowanie osobowości i wychowania człowieka świadomego swych obowiązków indywidualnych i społecznych opierające się na nauce Kościoła Katolickiego, obejmujące sferę zadań publicznych na rzecz ogółu społeczeństwa w szczególności: pomocy społecznej, działalności charytatywnej i pielęgnowaniu ochrony polskości.

Prowadzone działania
W Klubie realizuje się powyższe cele przez działanie Sekcji: Biblijnej, Życia Religijnego, Ekumenicznej, Artystycznej i Turystycznej. Realizujemy programy na rzecz miasta Wrocławia prowadząc Klub Seniora.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.