• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy Im"
    KRS 0000031294

Misja:
Udzielanie pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych i osobom niepełnosprawnym.

Prowadzone działania:
Od stycznia 2000 roku prowadzimy Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 25 osób.
Od maja 2001 roku prowadzimy w ramach programu celowego "Partner" rehabilitację dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w godzinach popołudniowych oraz rehabilitację logopedyczną i psychologiczną dla rodzin i osób niepełnosprawnych.
Od 2000 roku prowadzimy zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, które odbywają się dwa razy w tygodniu od 8.00 - 12.00.
Od maja 2004 roku prowadzimy zajęcia "rozwojowo-opiekuńcze" dla dzieci w wieku przedszkolnym, codziennie w godz. 8.00 - 12.00.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.