• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000031444

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego zrzeszającą ponad 150 osób z niepełnosprawnością, dla których od 1998r. realizujemy rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową poprzez:
- zatrudnianie osób niepełnosprawnych
- udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego
- zajęcia usprawniające
- poradnictwo obywatelskie (prawne, psychologiczne, socjalne)
- wsparcie socjalne
- sport i turystykę.
Modernizujemy również Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny w Jarosławiu.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.