• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
    KRS 0000031769

Naszym głównym celem jest uświadamianie dzieciom, młodzieży i dorosłym o bezpiecznym wypoczynku nad wodą poprzez rożnego rodzaju pogadanki i konkursy, prowadzimy kursy ratownicze,nurkowe, nauki pływania, zabezpieczamy kąpieliska w kadrę ratowniczą, angażujemy się w pomoc młodzieży i dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, w ramach naszych działań podejmujemy również sprawę ekologii, organizujemy obozy specjalistyczne dla dzieci i młodzieży z elementami nauki pływania i ratownictwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.