• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Samorządowe w Koninie
    KRS 0000031926

Misja:
Podejmowanie inicjatyw związanych z promowaniem idei demokracji lokalnej, budowania społeczeństwa obywatelskiego, pobudzenia aktywności społecznej.

Główne cele:
Szerzenie i popularyzowanie idei samorządności, pomoc w potrzebach edukacyjnych młodego pokolenia, działania na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz decentralizacji państwa, tworzenie warunków dla indywidualnego rozwoju mieszkańców.

Prowadzone działania na rzecz edukacji obywatelskiej i integracji europejskiej:
-Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym skierowany do młodzieży gimnazjalnej woj. wielkopolskiego. Konkurs integruje środowiska szkolne i samorządowe z zaangażowaniem mediów TUP Poznań, Głos Wielkopolski i Radio Merkury jako patronat.
-Wielkopolski Konkurs Nasza Europa kierowany do młodzieży szkół średnich woj. wielkopolskiego, obejmuje tematykę zagadnienia dotyczące Europy i UE.
-Fundusz Stypendialny w celu wyrównania szans zdolnym, aktywnym, ale gorzej sytuowanym uczniom z 6 powiatów (koniński, kolski, słupecki, turecki, wrzesiński, i gnieźnieński) szkół średnich i gimnazjów. Łącznie rozdano 1382 stypendiów.
- Towarzystwo Samorządowe jest współzałożycielem Banku Żywności w Koninie, który przeprowadza liczne akcje i prowadzi stałe przedsięwzięcia związane z pomocą charytatywną osobom potrzebującym wsparcia żywnościowego. Członkowie Towarzystwa Samorządowego uczestniczą między innymi w akcjach „Pogotowie św. Mikołaja”, „Powszechnej Przedświątecznej Zbiórce Żywności” oraz realizują program pomocy unijnej.
-Liczne lokalne działania: wydawanie gazetek lokalnych w gminie Grzegorzew, Kłodawa, Przedecz, Sampolno, Tuliszków i Wilczyn. Upamiętnianie Świąt i rocznic. Organizacja konferencji, szkoleń i spotkań dla mieszkańców i samorządowców.Poradnictwo rodzinne. Współorganizacja profilaktycznych badań lekarskich. Pomoc ponad 1000 osobom poszkodowanym przez III Rzeszę, w zakresie współpracy z Fundacją "Polsko-Niemieckie Pojednanie" w Warszawie oraz Urzędem d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.