• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Promyk"
    KRS 0000031930

Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk” z siedzibą w Podegrodziu powstało z inicjatywy grupy osób dostrzegających problemy rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi w gminie i okolicy. Zostało zarejestrowane w roku 2000 w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń, a od roku 2005 posiada status organizacji pożytku publicznego.

Staraniem Stowarzyszenia od 1 grudnia 2003 roku działa Warsztat Terapii Zajęciowej w zaadaptowanym do tego celu budynku starej szkoły w Gostwicy, finansowany ze środków PFRON-u, Starostwa Powiatowego i Stowarzyszenia. Warsztat rewaliduje dziś 30 uczestników z terenu 5 okolicznych gmin, (Chełmca, Starego Sącza, Łącka, Łukowicy i Podegrodzia) w 5 pracowniach terapeutycznych. Realizują tu indywidualną rehabilitację społeczną i zawodową metodami terapii zajęciowej. Uczestnicy uczą się, jak radzić sobie w trudnych i stresujących sytuacjach życiowych. Uczą się korzystać z usług różnorodnych instytucji publicznych i urzędów, a także poznają czynności, takie jak posługiwanie się zegarem, czy pieniędzmi. W poszczególnych pracowniach poznają tajniki obróbki drewna, hodowli małych zwierząt, uprawy roślin, wykonują różnego rodzaju ozdoby z materiałów dziewiarskich, hafty, prace szydełkowe, a także przygotowują dla siebie posiłki. Rehabilitacja społeczna i zawodowa odbywa się według Indywidualnych Programów Rehabilitacji i Terapii tworzonych dla każdego uczestnika.

Stowarzyszenie co roku organizuje dla wszystkich podopiecznych (około 50 osób) imprezy rekreacyjno-sportowe i towarzyskie – „Zabawa i rehabilitacja” oraz „Andrzejki u św. Mikołaja” - na które zaprasza zaprzyjaźnione Warsztaty Terapii Zajęciowej, wspólnoty Wiary i Światła, oraz młodzież miejscowych szkół. Taka forma integracji przełamuje bariery i prowadzi do akceptacji osób niepełnosprawnych w środowisku, w którym żyją i w którym widzą swoje miejsce na przyszłość. Każda taka impreza pokazuje ponadto uczestnikom, jak poprzez różnorodne formy rehabilitacji można poprawiać kondycję, zdobywać nowe sprawności, dobrze się bawić i pożytecznie spędzać wolny czas.
Ponadto Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk” współfinansuje remonty siedziby WTZ oraz zakupy wyposażenia, a przede wszystkim wspiera finansowo dodatkowe formy rehabilitacji - zajęcia na basenie, hipoterapię i wycieczki.

Działalność Stowarzyszenia została doceniona i nagrodzona dyplomem półfinalisty nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego w konkursie "Kryształy Soli" 2007 dla najlepszych organizacji pożytku publicznego. Ponadto w roku 2011 Zarząd Województwa Małopolskiego zaszczytną nagrodę AMICUS HOMINI – w Kategorii Pomoc Niepełnosprawnym przyznał Prezes Stowarzyszenia „Promyk” – Marii Krężołek.

X-lecie działalności prowadzonego przez Stowarzyszenie „Promyk” Warsztatu Terapii Zajęciowej było okazją do uhonorowania przez Starostę Nowosądeckiego, Jana Golonkę Srebrnym Jabłkiem kierownika WTZ, Jerzego Ślazyka, oraz Złotym Jabłkiem Stanisława Średniawę, pierwszego Prezesa Stowarzyszenia, oraz Marię Krężołek, obecnego Prezesa.

Działający w Warsztacie Terapii Zajęciowej Teatr "Psotnik" został laureatem 14. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Albertiana". Do tegorocznej edycji Festiwalu 76 ośrodków, z pięciu regionów Polski, zgłosiło 64 zespoły oraz 28 wokalistów. Konkurs, jak co roku, zorganizowała Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" wspólnie z Fundacją im. Brata Alberta. Zwycięzcy festiwalu wystąpili 10. marca 2014 na Dużej Scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Grupa teatralna "Psotnik" powstała w roku 2011 jako owoc projektu "Kraina wyobraźni - integracja przez teatr". Aktorzy Teatru Każdej Sztuki z Nowego Sącza pomogli niepełnosprawnym podopiecznym Warsztatu dostrzec ich predyspozycje do realizowania się na scenie i otworzyć w pełni na tę formę rehabilitacji. Opowieść o perypetiach leśnych zwierząt, wśród których szczególną postacią jest lis Witalis, żądny władzy i życia w luksusie, była przełomem w działalności grupy. Wielu niepełnosprawnych aktorów odkryło uśpione dotąd w nich możliwości i talenty. Wszyscy czerpią głęboką radość z realizowania się na scenie, czego efekty są widoczne w większej otwartości i śmiałości tych osób. Aktorzy z WTZ w Gostwicy wyjechali z Krakowa z cennymi nagrodami, autografami Pani Anny Dymnej oraz z niezwykłym trofeum - "Maską", przyznaną przez Narodowy Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, wykonaną przez podopiecznych WTZ Fundacji im. Brata Alberta w Lubinie, a także z zaproszeniem do wzięcia udziału w kolejnej edycji Festiwalu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.