• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Starszym "Puls"
    KRS 0000031991

Misja:
- prowadzimy dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy, współpracujemy ze szkołami, przedszkolami, domami dziecka,
- organizujemy wyjazdy kolonijne dla dzieci i ich rodzin, lub opiekunów,
- w tym integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi, opiekujemy się osobami starszymi, którym pomagamy poprzez dary z banku żywności, odzież.

Stowarzyszenie od 1994 roku jest organizatorem kolonii integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dzieci niepełnosprawnych.
Organizujemy turnusy dla "seniora" - są to turnusy przystępne cenowo, jak również atrakcyjne po przez gimnastykę prowadzoną podczas turnusów przez rehabilitanta. Przez cały rok szkolny prowadzimy świetlicę socjoterapeutyczno- ekologiczno - integracyjną w której spotyka się młodzież, dzieci oraz osoby starsze, w trakcie spotkań realizujemy ciekawe programy, ekologiczne, społeczne. Pomagamy w nauce, organizujemy wycieczki do ciekawych miejsc w Polsce, pogłębiamy wiedzę ekologiczną oraz poprzez spotkania wielopokoleniowe uczymy prawidłowych postaw względem drugiego człowieka.

Organizujemy corocznie Przegląd Artystyczny Organizacji Pozarządowych. Każdy człowiek jest dla naszego stowarzyszenia ważny.

Mottem naszej działalności jest "Ludzie razem potrafią zrobić to, o czym nie śniło się żadnemu z osobna..."
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Starszym "PULS" pomagało, pomaga i będzie pomagać wszystkim tym, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. Przez cały czas swojej działalności realizujemy ciekawe programy ekologiczne, społeczne kierując się zasadą: "Rzeczpospolite będą jakie ich młodzieży chowanie" (Jan Zamojski).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.