• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Nadsańskie Stowarzyszenie Muzyczne w Przemyślu
    KRS 0000032101

Statutowe cele Stowarzyszenia:
1) tworzenie warunków do rozwoju folkloru muzycznego,
2) rozwój i upowszechnianie folkloru muzycznego, poprzez:
a) tworzenie i opracowywanie utworów muzycznych,
b) zbieranie i publiczne wykonywanie utworów muzycznych,
c) nauczanie młodzieży podstawowych wiadomości z nauki o muzyce oraz gry na instrumentach muzycznych w Społecznym Ognisku Muzycznym.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie organizuje występy muzyczne dla społeczeństwa miast i wsi. Naucza dzieci i młodzież szkolną gry na instrumentach w Społecznym Ognisku Muzycznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.