• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"
    KRS 0000032355

Misja
Pomoc rodzinom wychowującym dzieci z zespołem Downa.
Edukacja i informacja dla rodziców. Rehabilitacja dla dzieci.

Prowadzone działania
Prowadzenie Specjalistycznego Punktu Informacji i Wsparcia dla Rodziców Dzieci z zespołem Downa - konsultacje pedagogiczne, prawne, seksuologiczne, psychologiczne, psychiatryczne.
Wydawanie kwartalnika "Bardziej Kochani".
Wydawanie i dystrybucja specjalistycznych broszur, informatorów i książek przeznaczonych dla rodziców osób z zespołem Downa
Prowadzenie Grup Wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem Downa.
Prowadzenie Specjalistycznej Księgarni Wysyłkowej.
Prowadzenie Telefonu Zaufania dla rodziców dzieci z zespołem Downa (22 663 43 90, 22 663 43 90)
Organizowanie ogólnopolskich konferencji z cyklu Czas dla Rodziców (4 razy w roku).
Organizowanie warsztatów terapeutycznych dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, kolonii i turnusów rehabilitacyjnych.
Organizowanie imprez okolicznościowych dla niepełnosprawnych dzieci i ich rodziców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.