• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Bochni
    KRS 0000032589

Misja
1. Prowadzenie hospicjum domowego.Hospicjum ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
2. Zbieranie środków finansowych na funkcjonowanie Hospicjum.(kontrakt z NFZ nie wyczerpuje wszystkich potrzeb)
3. Pomoc socjalna dla pacjentów Hospicjum.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi wypożyczalnię sprzętu medycznego, pomaga, bądź finansuje w całości zakup leków dla swoich pacjentów. Opiekuje się pacjentami, pomaga rodzinom osób chorych w opiece nad chorymi. Korzysta z działań wolontariuszy, wszystkie osoby zatrudnione w Stowarzyszeniu pracują społecznie (lekarze, pielegniarki, wolontariusze).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.