• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR"
    KRS 0000032645

Misja
FAR realizuje i rozwija kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Jego głównym celem jest całościowe, systemowe rozwiązanie jak największej liczby problemów przyczyniających się do marginalizacji grupy osób niepełnosprawnych, co roku powiększającej się o kolejnych kilkaset osób. Za pomocą szeregu działań Fundacja skutecznie włącza je w nurt życia społecznego i zawodowego.

Prowadzone działania
- Obozy Aktywnej Rehabilitacji,
- kursy szkoleniowo-rehabilitacyjne,
- zajęcia, treningi, szkolenia, seminaria,
- kursy komputerowe,
- kursy prawa jazdy,
- zaopatrzenie w sprzęt,
- imprezy sportowo-integracyjne,
- poradnictwo i działalność informacyjna,
- doradztwo zawodowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.