• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej
    KRS 0000032721

Misja
Pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Wdrażanie Społeczne nauki Kościoła. Działalność charytatywna. Prowadzenie świetlic dla młodzieży.

Prowadzone działania
1. Organizowanie pomocy materialnej i prawnej rodzinom, samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym oraz zagrożonym przez współczesne choroby społeczne.
2. Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży- prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów młodzieżowych.
3. Organizowanie obozów dla młodzieży i kolonii dla dzieci.
4. Prowadzenie działalności charytatywnej.
5. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowych i turystycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.