• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Sprawni Inaczej"
    KRS 0000032751

Misja:
- wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym.

Prowadzone działania:
- prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej,
- organizowanie corocznego balu dla osób niepełnosprawnych, imprez kulturalno oświatowych, sportowych,
- wystawy prac osób niepełnosprawnych i promocja możliwości osób niepełnosprawnych
- zbiórka środków na: utrzymanie placówki, rozbudowa i uzupełnienie wyposażenia bazy dla WTZ,
- wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym w ich ciężkim losie,
- integracja osób niepełnosprawnych,
- inne działania statutowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.