• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"
    KRS 0000032763

Misja
- Prowadzenie działalności charytatywnej, filantropijnej, edukacyjnej, pomoc i opieka potrzebującym tj. bezdomnym, bezrobotnym, niepełnosprawnym, samotnym matkom, ubogim, dzieciom;
- Promocja Ziemi Oleckiej.

Prowadzone działania
Prowadzenie Centrum Pomocy Zorganizowanej - dom dla bezdomnych, stołówka dla ubogich (25 miejsc noclegowych, usługi sanitarne, medyczne, odzież, posiłki).
Od 2001 r. do 2004 r. udzielono schronienia 90 osobom z powiatu oleckiego i innych miast.
W 2004 r. wydano ok. 4 - 5 tys. gorących posiłków; zbiórka odzieży, żywności.
W 2005 wydano ok. 6 tys. posiłków

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.