• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie
    KRS 0000032977

Misja
Inicjowanie działań na rzecz budowy nowego domu i jego wyposażenia, a w późniejszym etapie we wszystkich poczynaniach zmierzających do poprawy warunków życia dzieci i przystosowanie do samodzielnego bytowania.

Prowadzone działania
Udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie poprzez podejmowanie specjalistycznych, profesjonalnych działań z zakresu pomocy społecznej i integracji oraz ułatwiania dostępu do edukacji.

Zadania te realizujemy poprzez:
1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (pobyt dzienny) oraz Domu Pomocy Społecznej (pobyt stacjonarny) dla dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem intelektualnym.
2. Prowadzenie Zespołu Szkól Specjalnych obejmującego Szkołę Podstawową Specjalną i Gimnazjum Specjalne.
3. Organizację imprez integracyjnych, połączonych z promowaniem dorobku artystycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
4. Prowadzenie rehabilitacji leczniczej i zachowawczej oraz terapii psychologicznej i pedagogicznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.