• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Dom z Marzeń"
    KRS 0000032977

Fundacja "Dom z Marzeń" oferuje dwa rodzaje świadczeń: Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie to placówka stacjonarna, przeznaczona dla dzieci z głębokim i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego. Naszym podopiecznym zapewniamy pełny zakres fachowej opieki medycznej, rehabilitacyjnej i psychologicznej. Prowadzone są różnorodne i dostosowane do indywidualnych możliwości zajęcia terapeutyczne m.in. muzykoterapia, terapia plastyczna i ogrodnicza.
Działający od sierpnia 2014 r. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych zapewnia mieszkańcom, głównie osobom w podeszłym wieku całodobowa opiekę, pielęgnację, zajęcia aktywizująco-terapeutyczne, rehabilitację.
W nowoczesnym obiekcie, pozbawionym barier architektonicznych, przestronnym i dobrze wyposażonym, spełniającym wszelkie wymagania UE, oferujemy profesjonalną opiekę specjalistów, opiekunów i terapeutów. Przede wszystkim jednak pragniemy dać naszym podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, godności, naszą troskę i serce.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.