• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego
    KRS 0000033301

Misja
Chcemy, aby Elbląg i region elbląski był zasobny i piękny, a jego mieszkańcy dumni ze swojej małej ojczyzny. Fundacja ma służyć jako narzędzie, które pomoże likwidować problemy społeczne na terenie Elbląga i elbląskiego powiatu ziemskiego a także kreować rozwój miasta.

Prowadzone działania
Programy Fundacji
Programy grantowe: m.in. Program Inicjatyw Obywatelskich
Programy stypendialne własne: Program Stypendialny SZANSA , Program Stypendialny SŁONIK (m.in. dofinansowane ze środków Fundacji im. St. Batorego)
Programy stypendialne realizowane we współpracy: "Agrafka" (we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce), Program Stypendialny "Agrafka Muzyczna" (we współpracy z Fundacją Pro Bono PL)
Program Literacki w kategoriach: Elbląska Książka Roku i Elbląski Rękopis Roku
Program "Konkurs o Tytuł Filantropa Roku"
Program "Klub Stypendysty"

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.