• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Powstańców Warszawskich
    KRS 0000033460

Misja
1. Utrzymywanie więzów przyjaźni, organizowanie pomocy i opieki nad powstańcami warszawskimi i ich rodzinami.
2. Badanie, upowszechnianie i utrwalanie historii Powstania Warszawskiego.
3. Reprezentowanie interesów członków Związku wobec władz i społeczeństwa.

Prowadzone działania
Podejmowanie działań zmierzających do nadania żołnierzom Powstania Warszawskiego praw kombatanckich.
Weryfikowanie stopni wojskowych, odznaczeń oraz nadawanie odznaczeń i awansowanie.
Inicjowanie, organizowanie oraz popieranie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej w zakresie szeroko pojętej historii Powstania Warszawskiego oraz martyrologii jego żołnierzy.
Zbieranie i gromadzenie pamiątek historycznych oraz materiałów archiwalnych dotyczących Powstania Warszawskiego i jego żołnierzy.
Krzewienie wśród społeczeństwa, a przede wszystkim wśród młodzieży, wiedzy o Powstaniu Warszawskim.
Organizowanie spotkań z młodzieżą szkolną.
Podejmowanie współpracy z harcerstwem.
Działalność na rzecz żyjących żołnierzy uczestników Powstania Warszawskiego 1944 oraz opieka nad rodzinami zmarłych Kolegów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.