• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym "Dar Rogoźna"
    KRS 0000033644

Misja
celem Fundacji określonym w statucie jest: gromadzenie środków pieniężnych i materialnych na rzecz realizacji programu pomocy niepełnosprawnym; podejmowanie wszelkich działań zmierzających do poprawy życia niepełnosprawnym, a w szczególności organizacji wypoczynku, rehabilitacji, udzielanie pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; aktywizowanie środowiska do działań na rzecz pomocy niepełnosprawnym

Prowadzone działania
Fundacja każdego roku organizuje letnie wczasorekolekcje dla osób niepełnosprawnych i wolontariuszy z terenu województwa wielkopolskiego, w którym uczestniczy ok. 100 osób. Uczestnicy wczasorekolekcji to cały przekrój wiekowy oraz cały przekrój chorób i niepełnosprawności. Ponadto w ciągu roku Fundacja organizuje okolicznośiowe zjazdy, spotkania niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.