• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego
    KRS 0000033936

Misja
Integracja i praca na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym miasta, gmin i regionu.
Pobudzanie aktywności przez szkolenia, odczyty, profilaktykę zdrowotną oraz działania kulturalne.
Działalność w zakresie: ochrony środowiska, rozwoju turystyki i agroturystyki, ochrony wolności i praw człowieka, tworzenia grup samopomocowych, promocji i organizacji wolontariatu, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Prowadzone działania
Organizacja festynów i jarmarków podczas dni miejscowości i Dni Powiatu.
Organizacja imprez wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Łęcznej i Samorządami Gmin Powiatu Łęczyńskiego.
Organizacja szkoleń i badań profilaktycznych dla kobiet z terenu Powiatu.
Organizowanie kursów, warsztatów, szkoleń- przedsiębiorczość, agroturystyka, gastronomia, ekologia, estetyka zagrody wiejskiej, tradycje lokalne, regionalne.
Działania podnoszące kwalifikację młodzieży i kobiet.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.