• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
    KRS 0000033959

Prowadzone działania
Pomoc dzieciom, rodzinie w sytuacjach kryzysowych, podejmowanie interwencji.
Naszym celem jest ochrona praw i interesów dziecka. Pomagamy dziecku, któremu dzieje się krzywda w sytuacjach: przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, złe traktowanie
Pomagamy rodzinie w sytuacjach konfliktowych, takich jak: przemoc w rodzinie, kontakty porozwodowe, problemy wychowawcze.
Oferujemy pomoc: prawną, psychologiczną, pedagogiczną, mediacje rodzinne.
Pomagamy bezpłatnie!

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.