• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu "SPERO"
    KRS 0000034044

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez:
- prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych,
- organizacja wolontariatu, biorącego bezpośredni udział w procesie rehabilitacji,
- pomoc materialna, medyczna, psychologiczna, socjalna, kulturalna i prawna rodzicom
- organizacje instytucji edukacyjnych uwzględniających specyfikę niepełnosprawności dzieci.

Prowadzone działania
1. Organizacja wolontariatu- wolontariusze biorą udział w rehabilitacji dzieci w domu.
2. Organizowanie imprez kulturalnych, spotkań towarzyskich dla rodzin zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
3. Pomoc materialna- w miarę możliwości pozyskanie darczyńców.
4. Pomoc psychologiczna.
5. Wystąpiliśmy do miasta z propozycją utworzenia szkoły dla dzieci z uszkodzeniem mózgu, uwzględniającą specyfikę zaburzeń- dzieci z zespołem Downa, nadpobudliwe psychoruchowo, porażenie mózgowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.