• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Grześ" w Puławach
    KRS 0000034119

Misja:
- inicjowanie i wspieranie działań intensyfikujących rozwój duchowy i umiejętności artystyczne dzieci i młodzieży;
- materialne i finansowe wspieranie działalności dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych;
- upowszechnianie znajomości języków obcych;
- przeciwdziałanie patologiom społecznym dzieci i młodzieży oraz krzewieniem trzeźwości i zdrowego stylu życia poprzez wypełnianie ich czasu wolnego;
- inna działalność oświatowa i wychowawcza.

Prowadzone działania:
- zabezpieczenie czasu wolnego dzieci i młodzieży;
- wychowanie przez taniec i muzykę.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.