• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet Amazonki
    KRS 0000034414

Misja:
Organizowanie psychoterapii kobiet przed i po zabiegu mastektomii, rehabilitacji fizycznej po zabiegach w celu przywrócenia sprawności i możliwości powrotu do normalnego życia rodzinnego, społecznego i pracy zawodowej.
Działania na rzecz profilaktyki kobiecych chorób nowotworowych poprzez szerzenie idei wczesnego wykrywania raka piersi oraz skuteczności metod leczenia.

Prowadzone działania:
Uaktywnienie wszystkich zakładów rehabilitacyjnych do działań usprawniających kobiety po mastektomii.
Organizowanie badań profilaktycznych.
Propagowanie idei Klubu w środkach masowego przekazu.
Branie udziału w Sesji Federacji "Amazonek" - Międzynarodowym Sympozjum Onkologicznym.
Udzielanie pomocy w zaopatrzeniu w protezy piersi i bieliznę specjalną.

Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z onkologicznymi Klubami i Stowarzyszeniami w kraju i za granicą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.