• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia"
    KRS 0000034528

Misja
Prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, ochrony atmosfery i wód, ochrony gruntów i ich rekultywacji oraz użytecznego zagospodarowania lub likwidacji odpadów. Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego.

Prowadzone działania
Realizowanie programu ograniczenia niskiej emisji. Uruchomienie programu edukacji psychoekologicznej "Veto Plus". Wdrażanie programu modernizacji gospodarki cieplnej w budynkach mieszkalnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.