• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja"
    KRS 0000034670

Fundacja "Nadzieja" zajmuje się niesieniem pomocy dzieciom niepełnosprawnym i kalekim w szczególności dotkniętym porażeniem mózgowym i poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w zakresie ich rehabilitacji, znajdującymi się w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych. Cel ten realizujemy poprzez prowadzenie i finansowanie Ośrodka Hipoterapii położonego w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 50.

Prowadzone działania
Od dziewiętnastu lat Fundacja prowadzi bezpłatną rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w oparciu o hipoterapię. Jesteśmy organizatorami "dochodzących" i "stacjonarnych" turnusów rehabilitacyjnych. Oprócz hipoterapii dzieci uczestniczą w zajęciach na sali rehabilitacyjnej, korzystają z zabiegów fizykoterapii, terapii kranialnej, masażu, terapii polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata, konsultacji psychologicznych i logopedycznych. Holistyczne ujęcie terapii pozwala zintensyfikować wyniki. Turnus trwa dwa tygodnie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.