• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Leszczyńskie Stowarzyszenie "Klub Abstynentów" w Lesznie
    KRS 0000034807

Misją Stowarzyszenia jest zmiana obyczajów i zachowań ludzkich poprzez propagowanie postaw abstynenckich, a w szczególności marginalizacji pijaństwa. Wspieranie ubogich i bezrobotnych.

Prowadzone działania
Udostępnienie i utworzenie stanowisk pracy. Organizowanie imprez, obozów terapeutycznych. Prowadzenie Stowarzyszenia LS "KA" inne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.